Công nhân đánh đu mạng sống đến xưởng

Công nhân đánh đu mạng sống đến xưởng

Báo Đất Việt trên Facebook
.

Sự Kiện