Hiệu ảnh độc đáo ở Đông Khê, Cao Bằng

Hiệu ảnh độc đáo ở Đông Khê, Cao Bằng

Báo Đất Việt trên Facebook
.

Sự Kiện