Tố Bí thư, Chủ tịch xã túm cổ nhau: 'Bắt tay rồi'

Tố Bí thư, Chủ tịch xã túm cổ nhau: 'Bắt tay rồi'

Báo Đất Việt trên Facebook
.

Sự Kiện