9 người dân/1 cán bộ: Tinh giản không chỉ là cơ học

(Tin tức thời sự) - Vấn đề cốt lõi của tinh gọn bộ máy, tinh giảm biên chế không phải đơn thuần theo hướng giảm số lượng nhân sự mà chất lượng phải được tăng lên.

Bên cạnh chế độ tiền lương thấp, cơ chế quản lý lỏng lẻo, đánh giá cán bộ mang tính hình thức, không gắn năng lực, hiệu quả công việc với chế độ đãi ngộ; không có cơ chế sàng lọc những người có năng lực yếu, hiệu suất làm việc thấp ra khỏi bộ máy nên số lượng người trong bộ máy nhà nước càng ngày càng tăng lên.

Chúng ta đang đứng trước thực trạng là, số người hưởng lương và các chế độ từ ngân sách quá lớn nhưng hiệu suất công việc của cán bộ quản lý thấp, cải cách hành chính chậm nên công tác quản lý nhà nước còn nhiều bất cập.

Để giải quyết căn bản tình trạng này đòi hỏi chúng ta phải giải quyết tận gốc của vấn đề là tinh giảm biên chế, tinh gọn bộ máy, tăng hiệu suất giải quyết công việc của cơ quan nhà nước.

PV:- Thưa ông, vậy phải tinh giảm biên chế và tinh gọn bộ máy như thế nào cho hiệu quả?

PGS.TS Hoàng Văn Cường:- Trước hết, muốn tinh giảm biên chế, tinh gọn bộ máy thì trước hết cần phải tách bạch giữa khu vực sự nghiệp, hoạt động xã hội với khu vực hành chính nhà nước.

Trước hết, đối với các đơn vị sự nghiệp công lập phải đẩy mạnh việc thực hiện cơ chế tự chủ để giải phóng các ràng buộc mang tính hành chính nhà nước can thiệp vào hoạt động của các đơn vị sự nghiệp tạo điều kiện để các đơn vị sự nghiệp khai thác tốt nhất các nguồn lực và tiềm năng của mình vào phát triển các hoạt động cung cấp dịch vụ công phù hợp nhất với yêu cầu của xã hội.

Các đơn vị sự nghiệp tồn tại và phát triển phải dựa vào các dịch vụ công được xã hội chấp nhận, người hưởng dịch vụ sẽ trả tiền hoặc nhà nước sẽ trả thay cho các đối tượng người dân được nhà nước bao cấp.

Như vậy, sẽ không còn các đơn vị sự nghiệp ăn bám vào ngân sách nhà nước để tồn tại, Nhà nước sẽ không bao cấp kinh phí để trả lương và duy trì bộ máy của đơn vị sự nghiệp.

Với nguồn thu từ dịch vụ công được người hưởng thụ thanh toán hoặc ngân sách nhà nước trả thay, các đơn vị sự nghiệp công lập sẽ tự xác định qui mô và cơ cấu nhân lực phù hợp và tự quyết định mức trả thù lao tương xứng với vị trí và hiệu suất công việc của mỗi người mang lại.

Thứ hai, phải thay đổi chế độ trả lương theo phương thức bao cấp cho các cán bộ của các tổ chức đoàn thể xã hội sang phương thức cấp kinh phí theo các nhiệm vụ “đặt hàng” của nhà nước cho các hoạt động xã hội.

Các tổ chức xã hội sẽ tự chủ huy động các nguồn lực từ các hoạt động, không trông chờ, ỷ lại vào ngân sách nhà nước; tự xác định cơ cấu tổ chức bộ máy để đáp ứng các yêu cầu triển khai hoạt động, không phụ thuộc vào chế độ biên chế nhà nước trả lương từ ngân sách.

Thứ ba, đối với khu vực hành chính nhà nước, việc tinh gọn bộ máy, tinh giảm biên chế phải đi đôi với đánh giá cán bộ công chức để thanh lọc những cán bộ yếu kém, trọng dụng và phát huy tối đa năng lực của người giỏi.

Theo cơ chế quản lý, đánh giá phân loại CB-CC-VC hiện nay, những người có 2 năm liên tiếp không hoàn thành nhiệm vụ sẽ bị đào thải ra khỏi bộ máy nhà nước.

Tuy nhiên, cơ chế đánh giá, phân loại và tiêu chí để xác định hoàn thành nhiệm vụ không cụ thể, chủ yếu là định tính, thậm chí là cảm tính của người có thẩm quyền đánh giá, nên việc xác định được CB-CC-VC không hoàn thành nhiệm vụ là rất hãn hữu.

Những người đã vào biên chế, trở thành CC-VC ngầm hiểu là sẽ tồn tại vĩnh viễn trong bộ máy, miễn là không vi phạm khuyết điểm đến mức buộc phải cho thôi việc. Điều này, đã dẫn tới tình trạng hầu như trong đội ngũ CC-VC không có việc loại thải những người yếu kém, không đủ năng lực.

Bên cạnh đó, chế độ đãi ngộ và những điều kiện thăng tiến cho những người có năng lực tốt hơn lại không có sự khác biệt so với những người không có năng lực. Bởi vì, cơ chế đo lường kết quả hiện nay dường như đang dựa vào công trạng, vẫn trả lương theo ngạch, bậc, theo thâm niên, càng ngồi lâu trong bộ máy thì càng hưởng lương cao...

Vì thế, những người trẻ có năng lực rất tốt nhưng số năm làm việc ít thì lương vẫn thấp hơn những người lâu năm dù không làm được việc. Thực tế, ở nhiều nơi, người lãnh đạo giữ vị trí chủ chốt vẫn hưởng mức lương thấp hơn nhân viên lâu năm. Điều này, đã làm triệt tiêu động lực phấn đấu làm việc tốt hơn của CB-CC-VC.

Vấn đề cốt lõi của tinh gọn bộ máy, tinh giảm biên chế không phải đơn thuần theo hướng giảm số lượng nhân sự mà chất lượng của đội ngũ CB-CC-VC phải được tăng lên.

Cách giảm biên chế lâu nay nhiều nơi đang thực hiện chỉ là cách thức cơ học, giảm số người chứ không phải giảm người không làm được việc. Nếu thực hiện theo cách này, rất có thể rơi vào trạng thái người làm tốt sẽ rời khỏi bộ máy, những người không có năng lực, không giỏi sẽ kiên quyết bám trụ lại bộ máy.

Như vậy, muốn sàng lọc bộ máy chúng ta phải cần tới rất nhiều cơ chế, nhiều tiêu chí, nhiều hệ thống quy chiếu khác nhau, chứ không phải đơn thuần thực hiện tinh giảm chỉ tiêu, số lượng một cách cơ học. 

Thứ Tư, 05/09/2018 07:16

Loading...
Báo Đất Việt trên Facebook
.
Sự Kiện