Dự án 54,6 ha lấn biển Lý Sơn: Không chấp nhận được!

Dự án 54,6 ha lấn biển Lý Sơn: Không chấp nhận được!

Báo Đất Việt trên Facebook
.

Sự Kiện