Cao tốc 34.500 tỷ vừa dùng đã hỏng: Phát hiện bán thầu

Cao tốc 34.500 tỷ vừa dùng đã hỏng: Phát hiện bán thầu

Báo Đất Việt trên Facebook
.

Sự Kiện