Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang viếng liệt sĩ biên giới

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang viếng liệt sĩ biên giới


Sự Kiện