Cán bộ sắp nghỉ hưu được cử đi học ở nước ngoài

Cán bộ sắp nghỉ hưu được cử đi học ở nước ngoài

Báo Đất Việt trên Facebook
.

Sự Kiện