Bộ Quốc phòng nghiên cứu trả lương theo vị trí, chức vụ

(Tin tức thời sự) - Nghiên cứu chuyển hình thức trả lương theo cấp bậc quân hàm và phụ cấp chức vụ sang trả lương theo vị trí, chức vụ và phụ cấp quân hàm.

Ngày 25/11, Đoàn công tác Ban Chỉ đạo Trung ương về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công do Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ, Trưởng ban Chỉ đạo làm Trưởng đoàn đã khảo sát việc thực hiện chính sách tiền lương tại Bộ Quốc phòng.

Theo đại diện Bộ Quốc phòng, các lần điều chỉnh lương cơ sở từ năm 2004 tới nay phù hợp với khả năng ngân sách Nhà nước, bảo đảm đời sống của cán bộ, chiến sỹ.

Mức lương cấp bậc quân hàm sĩ quan và mức lương chuyên môn kỹ thuật quân nhân chuyên nghiệp được xây dựng cao hơn so với cán bộ, công chức cùng trình độ thuộc khu vực hành chính Nhà nước.

Hệ thống thang, bảng lương trong Quân đội cơ bản phù hợp với yêu cầu về tổ chức, biên chế và hoạt động đặc thù của Quân đội, phản ánh được trình độ, tính chất, đặc điểm, nhiệm vụ của ngành “lao động đặc biệt”.

Các chế độ phụ cấp hiện hành cho Quân đội đã đạt được mục tiêu bù đắp hao phí lao lao động, động viên, khuyến khích, góp phần tăng thu nhập về tiền lương. Ngoài ra, các khoản thu nhập ngoài lương chiếm tỷ lệ rất nhỏ trong Quân đội, tập trung ở các cơ quan nghiên cứu, học viện, nhà trường.

Bo Quoc phong nghien cuu tra luong theo vi tri, chuc vu
Theo các đại biểu, chính sách tiền lương, phụ cấp đối với quân nhân cần có sự ưu đãi, đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân đội, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Ảnh: Bộ Quốc phòng

Để cùng Nhà nước chăm lo cho đời sống cán bộ, chiến sĩ, bảo đảm vững chắc chủ quyền quốc gia, Bộ Quốc phòng sẽ tiếp tục rà soát, cắt giảm các khoản chi thường xuyên để tăng cường nguồn lực cho điều chỉnh lương sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp; đẩy mạnh cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước do Bộ Quốc phòng quản lý, tăng cường tự chủ biên chế, tài chính với các đơn vị sự nghiệp công lập.

Thượng tướng Trần Đơn, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng ghi nhận, tiếp thu ý kiến đóng góp của đại diện lãnh đạo các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương và mong muốn Đảng, Nhà nước, các Bộ, ngành tiếp tục quan tâm, có chính sách đãi ngộ phù hợp, tạo điều kiện để LLVT nói chung, trong đó có lực lượng Quân đội thực hiện tốt hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Chính sách tiền lương, BHXH đối với Quân đội vừa phải phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế của đất nước, khả năng ngân sách của Nhà nước, đồng thời bảo đảm chế độ đãi ngộ tương xứng với lao động quân sự, nhiệm vụ đặc thù; có tính thu hút để góp phần tạo nguồn nhân lực chất lượng ngày càng cao đáp ứng yêu cầu xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc…

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đề nghị Bộ Quốc phòng và các Bộ đánh giá rõ tương quan giữa quỹ lương dành cho Quân đội với quỹ lương của các lĩnh vực khác để có căn cứ thực tiễn cải cách tiền lương đối với Quân đội.

Bộ Quốc phòng nghiên cứu việc chuyển hình thức trả lương theo cấp bậc quân hàm và phụ cấp chức vụ sang trả lương theo vị trí, chức vụ và phụ cấp quân hàm, phù hợp với chủ trương của Đảng; hướng tới xây dựng vị trí việc làm trong Quân đội; rà soát lại các hệ thống phụ cấp để tích hợp các loại phụ cấp phù hợp vào lương hay bổ sung phụ cấp...

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cũng nêu rõ Đề án cải cách tiền lương mà Ban Chỉ đạo tập trung xây dựng trình Ban Chấp hành Trung ương Đảng sẽ giải quyết các bất cập hiện nay đối với chính sách tiền lương là cào bằng, bất hợp lý giữ khu vực công - tư, không là động lực của lao động, sáng tạo, không kiểm soát được thu nhập ngoài lương, gắn liền với việc tinh gọn biên chế, nâng cao chất lượng đơn vị sự nghiệp công. Đề án cũng sẽ đề cao trách nhiệm trả lương của người đứng đầu, người sử dụng lao động gắn với năng lực, khả năng của mỗi địa phương, cơ quan, đơn vị.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu các cơ quan chức năng cần tiếp tục nghiên cứu, đề xuất cải cách chính sách tiền lương đối với quân đội phù hợp với Luật Sĩ quan QĐND Việt Nam và khả năng, điều kiện kinh tế của đất nước, góp phần xây dựng Quân đội vững mạnh, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Thời gian tới, Bộ Quốc phòng cần triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII; theo đó sắp xếp, kiện toàn biên chế tổ chức của một số đơn vị, giảm chi cho các đơn vị sự nghiệp công lập; sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp quân đội; thực hiện tiết kiệm chi ngân sách thường xuyên… để có thêm nguồn lực cải cách tiền lương.

Minh Thái

Chủ Nhật, 26/11/2017 10:11

Loading...
Báo Đất Việt trên Facebook
.
Sự Kiện