Cấp tối đa 25,3 triệu trang bị phòng của cán bộ tỉnh

Cấp tối đa 25,3 triệu trang bị phòng của cán bộ tỉnh


Báo Đất Việt trên Facebook
.


Sự Kiện