Phun thuốc diệt cỏ phá 10 sào lúa: 'Trả thù 10 năm...'

Phun thuốc diệt cỏ phá 10 sào lúa: 'Trả thù 10 năm...'


Báo Đất Việt trên Facebook
.
VOC


Sự Kiện