Tháng 11 ông Trump sẽ đến Việt Nam bàn về biển Đông

Tháng 11 ông Trump sẽ đến Việt Nam bàn về biển Đông

loading...

Báo Đất Việt trên Facebook
.


Sự Kiện