Việt Nam có thừa robot làm việc để làm CMCN 4.0?

Việt Nam có thừa robot làm việc để làm CMCN 4.0?


Báo Đất Việt trên Facebook
.


Sự Kiện