'Khóa' hẳn đường Nguyễn Huệ thành phố đi bộ: Đừng máy móc!

'Khóa' hẳn đường Nguyễn Huệ thành phố đi bộ: Đừng máy móc!

Báo Đất Việt trên Facebook
.

Sự Kiện