Hà Nội: dịch vụ công trực tuyến đã làm được gì?

(Diễn đàn trí thức) - Thành phố Hà Nội thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến và triển khai thực hiện Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg.

I. VIỆC THỰC HIỆN CUNG CẤP DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

Theo báo cáo đánh giá của Bộ Thông tin và Truyền thông và Hội Tin học Việt Nam về Chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) năm 2015 của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, thành phố Hà Nội xếp thứ ba. Đây là năm thứ hai liên tiếp Hà Nội duy trì vị trí cao về Chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng CNTT, trong đó Chỉ số về ứng dụng CNTT, cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức 3, 4 xếp thứ 4.

Ha Noi: dich vu cong truc tuyen da lam duoc gi?
Thành phố Hà Nội thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến và triển khai thực hiện Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg.

Để đạt được kết quả trên, thành phố Hà Nội đã tập trung triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan hành chính nhà nước để phục vụ người dân, tổ chức và doanh nghiệp, trong đó chú trọng đến việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên các mặt cơ bản, đó là:

Thứ nhất, bám sát các văn bản của Trung ương về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển CNTT đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế: Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 01/7/2014 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 26/NQ-CP ngày 15/4/2015 của Chính phủ về Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 01/7/2014 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển CNTT đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế; Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử; Quyết định số 1605/QĐ-TTg ngày 27/8/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia về ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2011-2015.

Thứ hai, kịp thời ban hành các văn bản, quy định, kế hoạch để tạo hành lang pháp lý cho triển khai ứng dụng CNTT như: Quy định trao đổi, lưu trữ, xử lý văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước thành phố Hà Nội; Quy chế quản lý, khai thác, sử dụng hạ tầng mạng diện rộng (WAN); Quy định quản lý, khai thác sử dụng hạ tầng dùng chung Trung tâm dữ liệu nhà nước Thành phố; Quy chế đảm bảo an toàn thông tin trong hoạt động ứng dụng CNTT của cơ quan nhà nước Thành phố; Kế hoạch An toàn thông tin số trong hoạt động cơ quan nhà nước giai đoạn 2013-2015; Kế hoạch thúc đẩy phát triển và ứng dụng phần mềm mã nguồn mở của Thành phố giai đoạn 2013-2015; Kế hoạch triển khai ứng dụng chữ ký số chuyên dùng trong các cơ quan nhà nước Thành phố đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020; Kế hoạch lộ trình dịch vụ công trực tuyến thành phố Hà Nội đến năm 2020; Kế hoạch triển khai đồng bộ hạ tầng kỹ thuật CNTT tại UBND cấp xã thành phố Hà Nội năm 2015; Hướng dẫn các thành phần của cơ quan điện tử tại các cơ quan, đơn vị thuộc Thành phố. Ban hành kế hoạch và tổ chức thành công diễn tập đảm bảo an toàn thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước Thành phố.

Thứ ba, tập trung đào tạo về ứng dụng CNTT cho đối tượng là cán bộ chủ chốt cấp Thành phố, cán bộ chủ chốt của các cơ quan, đơn vị và công chức, viên chức làm việc tại các Sở, ban, ngành, quận, huyện, thị xã, xã, phường, thị trấn. Nội dung đào tạo, tập huấn tập trung về cơ quan điện tử, chính quyền điện tử, kỹ năng sử dụng thư điện tử, hệ thống quản lý văn bản, sử dụng và khai thác thông tin trên Internet, an toàn thông tin,...

Thứ tư, tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân, tổ chức qua đài, báo, cổng thông tin điện tử, các buổi nói chuyện chuyên đề, xuất bản các ấn phẩm truyền thông,...

Thứ năm, từng bước đầu tư, triển khai, hoàn thiện cơ sở hạ tầng kỹ thuật CNTT của Thành phố, cho đến nay Trung tâm dữ liệu nhà nước thuộc Thành phố đi vào hoạt động ổn định, đã di trú trên 160 hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu lớn của 60 đơn vị. Mạng WAN (mạng diện rộng) của Thành phố đã kết nối tới 100% sở, ngành, quận, huyện, thị xã, 264 xã, phường, thị trấn, 05 đơn vị hiệp quản. Tỷ lệ máy tính/cán bộ cần sử dụng trong cơ quan nhà nước: Khối Sở, ngành đạt 100%; khối quận đạt 100%, khối huyện đạt 90%. Tỷ lệ máy tính/cán bộ, công chức cấp xã đạt 80%. 100% các sở, ban, ngành và UBND quận, huyện, thị xã đều đã có mạng LAN và Internet kết nối tới tất cả các phòng, ban trực thuộc; 100% UBND xã, phường, thị trấn có kết nối Internet và 80% số đơn vị có mạng LAN. Hệ thống an toàn thông tin bước đầu triển khai đáp ứng được yêu cầu cấp bách trong đảm bảo an toàn hệ thống tin trong cơ quan nhà nước. Các phần mềm nền tảng bản quyền cho máy chủ đã được Thành phố mua sắm tập trung và triển khai tại các cơ quan.

Thứ Tư, 21/12/2016 09:51

Đọc nhiều nhất
Báo Đất Việt trên Facebook
.


Sự Kiện