Quảng Ninh: Trung tâm Hành chính công tỉnh đã làm được gì?

(Diễn đàn trí thức) - Quảng Ninh báo cáo “Tình hình tổ chức và hoạt động của Trung tâm Hành chính công tỉnh”.

Quảng Ninh với đặc thù là tỉnh miền núi, biên giới, hải đạo thuộc vùng Đông Bắc của Tổ quốc, có diện tích trên 6.100 km2; có điều kiện tự nhiên phong phú, đa dạng. Là tỉnh duy nhất có cả đường biên giới trên bộ (118,8 km) và trên biển (gần 191 km) với Trung Quốc, có bờ biển dài 250 km. Dân số 1,2 triệu người với 22 dân tộc anh em (dân tộc ít người chiếm khoảng 10%); có 14 đơn vị hành chính (04 thành phố, 02 thị xã, 08 huyện); số người trong độ tuổi lao động chiếm 61%, dân số đô thị chiếm 50,3%; mật độ dân số bình quân trên 180 người/km2. GDP bình quân đạt trên 1.330 USD/người. Phát huy những lợi thế, tiềm năng sẵn có cùng với sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo Trung ương, sự phối hợp, giúp đỡ có hiệu quả của các bộ, ngành, các tổ chức quốc tế, Quảng Ninh đã và đang gặt hái được những thành tựu quan trọng trên tất cả các mặt của đời sống kinh tế - xã hội.

Quang Ninh: Trung tam Hanh chinh cong tinh da lam duoc gi?
Trung tâm hành chính công tỉnh Quảng Ninh chính thức đi vào hoạt động ngày 26/3/2014.

Cải cách hành chính đã được Đảng, Nhà nước ta đặc biệt quan tâm, coi đó là một chủ trương nhất quán của Đảng trong quá trình đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế; là khâu đột phá; là trọng tâm của việc xây dựng, hoàn thiện nhà nước nên phải được tiến hành đồng thời trong cả hệ thống chính trị. Đối với Quảng Ninh công tác cải cách hành chính ngày càng có vai trò quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm xây dựng hệ thống các cơ quan hành chính của tỉnh thông suốt, trong sạch, vững mạnh, hiện đại, hiệu lực, hiệu quả, tăng tính dân chủ và pháp quyền từng bước đáp ứng tốt yêu cầu phát triển nhanh, bền vững, thu hút đầu tư, tạo tiền đề thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững. Do vậy, tỉnh đã huy động cả hệ thống chính trị tham gia thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong thực hiện giao dịch hành chính với cơ quan nhà nước, lấy sự hài lòng của tổ chức và cá nhân làm thước đo của cải cách hành chính. Những năm qua trong công tác chỉ đạo, điều hành, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh đã quan tâm, chỉ đạo quyết liệt, kịp thời, toàn diện trên tất cả các nội dung, nhiệm vụ về cải cách hành chính, trong đó đặc biệt quan tâm đến công tác chỉ đạo, điều hành; cải cách thể chế; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, chất lượng dịch vụ hành chính công góp phần chuyển biến tích cực công tác cải cách hành chính nói chung trên địa bàn tỉnh.

Cùng với sự cố gắng, nỗ lực của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh, sự chỉ đạo quyết liệt, dám nghĩ, dám làm của lãnh đạo tỉnh, Quảng Ninh đã nghiên cứu, tập trung chỉ đạo triển khai xây dựng thực hiện Đề án Chính quyền điện tử. Năm 2012, tỉnh Quảng Ninh đã phê duyệt và triển khai thực hiện Đề án Chính quyền điện tử Quảng Ninh giai đoạn 2012-2014 (theo Quyết định số 2459/QĐ-UBND ngày 28/9/2012) với kinh phí dự kiến trên 646 tỷ đồng, trong Đề án Chính quyền điện tử có đề án thành phần thí điểm thành lập Trung tâm Hành chính công, đồng thời tiến hành thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án Chính quyền điện tử và Trung tâm hành chính công do đồng chí Bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng ban (Quyết định số 997-QĐ-TU ngày 06/3/2014 của Tỉnh ủy Quảng Ninh); chỉ đạo Ủy ban nhân dân các địa phương thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử và Trung tâm hành chính công của địa phương; tổ chức các Đoàn công tác đi khảo sát, học tập trao đổi kinh nghiệm về mô hình Trung tâm dịch vụ Hành chính công thành phố Liễu Châu tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc, Singapore, Nhật Bản,… Năm 2013, được sự đồng thuận của các bộ, ngành, trong đó có Bộ Nội vụ (tại văn bản số 1250/BNV-TCCB ngày 11/4/2013), Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 1648/QĐ-UBND ngày 28/6/2013 thành lập Trung tâm hành chính công tỉnh, là đơn vị trực thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, chính thức đi vào hoạt động từ tháng 3/2014. Sau đó, trong năm 2013-2014, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành các quyết định thành lập 14 Trung tâm hành chính công cấp huyện, là đơn vị trực thuộc Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp huyện (trong đó có 05 Trung tâm cấp huyện thí điểm được thành lập trước đi vào hoạt động từ tháng 8/2013 gồm: Hạ Long, Cẩm Phả, Uông Bí, Móng Cái, Vân Đồn). Đến nay, 14/14 Trung tâm hành chính công cấp huyện đã đi vào hoạt động.

Thứ Bảy, 24/12/2016 10:05

Đọc nhiều nhất
Báo Đất Việt trên Facebook
.


Sự Kiện