Thiếu lộ trình, không thể tự chủ Giáo dục Đại học

(Diễn đàn trí thức) - 5 năm thực hiện tự chủ Đại học, thực tiễn Việt Nam vẫn xa rời mục đích.

Để Hội đồng trường hoạt động có hiệu quả, cần tiếp tục làm rõ một số vấn đề.

Ông Tiến cho rằng, cần chỉ ra mối quan hệ giữa Hội đồng trường với cơ quan chủ quản; đồng thời nêu rõ năng lực quản trị cần thiết để quyền lực của HĐT được sử dụng đúng mục đích.

NQ29 đã có chủ trương phân định Quản lý Nhà nước với quản trị cơ sở GDĐH, tuy nhiên chủ trương này đến nay vẫn chưa được thể chế hóa. Cần thực hiện theo hướng quy định các cơ quan quản lý về GDĐH có quyền hạn và trách nhiệm trong phạm vi các công việc thuộc nội dung quản lý, không can thiệp vào những công việc thuộc phạm vi thực hiện quyền tự chủ của cơ sở GDĐH.

Về năng lực quản trị của Hội đồng trường, theo kinh nghiệm quốc tế cần ban hành văn bản dưới luật cùng các tài liệu hướng dẫn về quản trị tốt. Từ đó tổ chức tập huấn để các thành viên Hội đồng trường có kiến thức, kỹ năng và năng lực cần thiết liên quan đến các nguyên tắc, tiêu chuẩn, thông lệ trong quản trị cơ sở GDĐH.

Về trách nhiệm giải trình, cần thống nhất rằng cơ chế giải trình là cơ chế để nhà nước vẫn giữ được quyền kiểm soát của mình khi giao quyền tự chủ cho cơ sở GDĐH.

Cơ chế này bao gồm ba thành phần: giải trình với cơ quan quản lý, giải trình với công chúng, giải trình nội bộ. Việc giải trình với cơ quan quản lý và với công chúng là yêu cầu bắt buộc để bảo đảm niềm tin của nhà nước và xã hội đối với việc phát huy quyền tự chủ trong việc thực thi các cam kết về kết quả đầu ra của nhà trường nhằm đáp ứng tốt hơn các yêu cầu của người học và nhu cầu của xã hội.

Việc giải trình nội bộ là cơ chế kiểm soát bên trong cơ sở giáo dục nhằm bảo đảm rằng các quyết định của ban giám hiệu đã được suy tính đầy đủ và tổ chức thực hiện nghiêm túc.

Tự chủ học thuật đến đâu?

Một vấn đề được TSKH. Phạm Đỗ Nhật Tiến lưu ý là quyền tự do học thuật.

"Các đại biểu ủng hộ tự do học thuật cho rằng đây là quyền tự do mà giảng viên nhất thiết phải có trong giảng dạy và nghiên cứu khoa học. Nhưng cần hiểu đây là quyền tự do trong khuôn khổ pháp luật, gắn với đạo đức nhà giáo và trách nhiệm xã hội của giảng viên.

Nếu tự chủ Đại học phải đi đôi với trách nhiệm giải trình thì tự do học thuật phải đi đôi với trách nhiệm xã hội. Nghĩa là khi Nhà nước trao cho giảng viên quyền tự do theo đuổi chân lý trong giảng dạy và nghiên cứu khoa học thì cũng đồng thời yêu cầu giảng viên có trách nhiệm xác định những ưu tiên cùng những tác động mà các ưu tiên này trong giảng dạy và nghiên cứu khoa học có thể đem đến cho cộng đồng, xã hội và đất nước" - TSKH. Phạm Đỗ Nhật Tiến nhấn mạnh.

Cúc Phương

Thứ Sáu, 28/09/2018 07:44

Đọc nhiều nhất
Loading...
Báo Đất Việt trên Facebook
.
Sự Kiện