CSGT giơ chân, người vi phạm ngã: Đồng nghiệp cảm thông

CSGT giơ chân, người vi phạm ngã: Đồng nghiệp cảm thông


Báo Đất Việt trên Facebook
.
Sự Kiện