Mỹ-Kurd sốc khi bị Nga-Syria đánh phủ đầu ở Euphrates

Mỹ-Kurd sốc khi bị Nga-Syria đánh phủ đầu ở Euphrates


Báo Đất Việt trên Facebook
.
VOC


Sự Kiện