Đàn ông bầy đàn, phụ nữ hở hang. Ai có lỗi?

Đàn ông bầy đàn, phụ nữ hở hang. Ai có lỗi?

Báo Đất Việt trên Facebook
.
Sự Kiện