Vào nhà nghỉ không mua bán dâm, làm sao để chứng minh?

Vào nhà nghỉ không mua bán dâm, làm sao để chứng minh?

Báo Đất Việt trên Facebook
.
Sự Kiện