Giết người chỉ lãnh 12 năm tù, luật sư vẫn...chưa hài lòng

Giết người chỉ lãnh 12 năm tù, luật sư vẫn...chưa hài lòng