Lời kể giây phút hung thủ xả súng ở cửa khẩu

Lời kể giây phút hung thủ xả súng ở cửa khẩu