Giá điện chính thức tăng 8,36% từ ngày 20/3/2019

Giá điện chính thức tăng 8,36% từ ngày 20/3/2019


Sự Kiện