Bỏng bô xe phải cắt chân vì bệnh viện tắc trách?

Bỏng bô xe phải cắt chân vì bệnh viện tắc trách?


Báo Đất Việt trên Facebook
.
VOC


Sự Kiện