Chuyện 'dị nhân' buồn đời dựng nhà trên cây để ở

Chuyện 'dị nhân' buồn đời dựng nhà trên cây để ở image icon 

Báo Đất Việt trên Facebook
.
Sự Kiện