Mặt vừa tròn vừa to, trang điểm thế nào?

Mặt vừa tròn vừa to, trang điểm thế nào? image icon 


Báo Đất Việt trên Facebook
.


Sự Kiện