• Cầu mong Đ/c CSGT mau bình phục để tiếp tục nhiệm vụ, xử lý vi phạm giao thông "...

  Cầu mong Đ/c CSGT mau bình phục để tiếp tục nhiệm vụ, xử lý vi phạm giao thông "bọn này ác quá"  

  - 21 giây trước

 • Không cho để xe thì kinh doanh kiểu gì, các bố tính toán cho hợp lí để dân còn s...

  Không cho để xe thì kinh doanh kiểu gì, các bố tính toán cho hợp lí để dân còn sống mà nộp thuế chứ.  

  - 36 giây trước

 • @LE HANH: Nếu nói tới chữ "chiếm lấy" thì phải lấy ví dụ bang Texas hoặc Guantan...

  @LE HANH: Nếu nói tới chữ "chiếm lấy" thì phải lấy ví dụ bang Texas hoặc Guantanamo đó. Còn muốn nói tới chữ "gây mát ổn định" thì phải lấy ví dụ Iraq, Libya, Syria thì mới sát nghĩa.  

  - 43 giây trước

 • Dung nen voi vang thiet thoi la minh do e

  Dung nen voi vang thiet thoi la minh do e

  - 1 phút trước

 • Có vài quan điểm đồng ý với @Dương Ngọc Cường bào này thường giật những cái tiêu...

  Có vài quan điểm đồng ý với @Dương Ngọc Cường bào này thường giật những cái tiêu đề rẻ tiền, có 1 số tin nói sai sự thật.  

  - 1 phút trước


Sự Kiện