• Nói như bạn thế lật đổ chính phủ hợp pháp do dân bầu của Ukraine, một chính phủ ...

  Nói như bạn thế lật đổ chính phủ hợp pháp do dân bầu của Ukraine, một chính phủ tư tưởng phát xít nhảy lên chiếm quyền là hợp pháp :3  

  - 5 giây trước

 • Niềm tự hào làm công dân của Nauy ...dù bị đóng thuế thật cao

  Niềm tự hào làm công dân của Nauy ...dù bị đóng thuế thật cao

  - 3 phút trước

 • Các cụ đã bảo đánh rắn phải đánh dập đầu, bắt vài cái xe quá tải sao triệt hết m...

  Các cụ đã bảo đánh rắn phải đánh dập đầu, bắt vài cái xe quá tải sao triệt hết mấy kẻ bán LOGO ?  

  - 3 phút trước

 • Ô hô vận tốc bay 2. 000km/h thì hít khói máy bay chiến đấu của nga. Nếu mà còn M...

  Ô hô vận tốc bay 2. 000km/h thì hít khói máy bay chiến đấu của nga. Nếu mà còn Mic 21 thì may ra hạ được nó.  

  - 4 phút trước

 • Lại vụ mới ah. Chắc sói đêm tính làm liều

  Lại vụ mới ah. Chắc sói đêm tính làm liều

  - 4 phút trước

Sự Kiện