• Quyền lực không được kiểm soát là nguyên nhân gây làm tha hóa người có chức vụ q...

  Quyền lực không được kiểm soát là nguyên nhân gây làm tha hóa người có chức vụ quyền hạn trong bộ máy nhà nước...  

  - 1 phút trước

 • Xã hội nước Tần dưới thời Thương Ưởng cũng có cái hay nên học tập.

  Xã hội nước Tần dưới thời Thương Ưởng cũng có cái hay nên học tập.

  - 2 phút trước

 • Một Thủ tướng xin từ chức mà gọi là "độc tài", một chính phủ năm lần bẩy lượt ra...

  Một Thủ tướng xin từ chức mà gọi là "độc tài", một chính phủ năm lần bẩy lượt ra lệnh ngừng bắn đơn phương với quân li khai khủng bố thân Nga mà gọi là "phát xít"...Thương thay cho những cái đầu bị nhồi sọ!  

  - 2 phút trước

 • Tôi mong có nhiều ông Thăng ở các lĩnh vực khác nữa

  Tôi mong có nhiều ông Thăng ở các lĩnh vực khác nữa

  - 5 phút trước

 • No la chộn nhưng cũng đừng làm nhục như vậy .dù sao cũng còn có pháp luật mà.

  No la chộn nhưng cũng đừng làm nhục như vậy .dù sao cũng còn có pháp luật mà.

  - 6 phút trước

Sự Kiện