• Nghịch lý ở chỗ Việt Nam là nước xuất khẩu gạo, hà cớ gì phải đi nhập khẩu gạo? ...

  Nghịch lý ở chỗ Việt Nam là nước xuất khẩu gạo, hà cớ gì phải đi nhập khẩu gạo? TQ còn phải nhập gạo từ nước ta, chúng nó lấy gạo gì xuất ngược lại? Các ông mạnh mồm nói kiểm tra, nếu dân phát hiện thì mang gạo đấy nấu lên cho các ông ăn nhé  

  - 28 giây trước

 • BÌNH BỒI: Thiếu tiền mà họ lại có tiền bỏ ra thuê Pháp đóng, trong khi hàng tá n...

  BÌNH BỒI: Thiếu tiền mà họ lại có tiền bỏ ra thuê Pháp đóng, trong khi hàng tá nước mà một số đứa mở miệng ra là nghìn tỷ USD với lại giàu nhất quả đất mà có tiền mua đâu? Họ mà bỏ tiền ra mua được như Nga thì hãy nói nhá.  

  - 40 giây trước

 • Hàng Việt Nam chưa ra thì đã bị chính người Việt Nam dìm rồi,cứ như vậy thì lúc ...

  Hàng Việt Nam chưa ra thì đã bị chính người Việt Nam dìm rồi,cứ như vậy thì lúc nào hàng Việt Nam mới ngoi đầu dậy được  

  - 1 phút trước

 • E chua co gd nhung do len kg ma gio mo bung nhieu. Sp nay em dung duoc k. Xin ch...

  E chua co gd nhung do len kg ma gio mo bung nhieu. Sp nay em dung duoc k. Xin cho em ý kien  

  - 1 phút trước

 • văn hóa lùn khi tham gia giao thông. Nó phản ánh lối sống ích kỷ của con người

  văn hóa lùn khi tham gia giao thông. Nó phản ánh lối sống ích kỷ của con người

  - 1 phút trước

Sự Kiện