Tàu ngầm Kilo Hà Nội của Việt Nam thử nghiệm

Thứ Ba, 22/01/2013 14:30

() - Những hình ảnh đầu tiên về tàu ngầm Kilo đầu tiên của Hải quân Việt Nam đang thử nghiệm trên biển đã được trang web Shipspotting.com đăng tải.

Tàu ngầm Kilo Hà Nội neo đậu tại cảng Kaliningrad sau một chuyến đi biển.
Tàu ngầm Kilo Hà Nội neo đậu tại cảng Kaliningrad sau một chuyến đi biển.
Tàu ngầm mang số hiệu 01339, thuộc dự án Kilo 636.1 Hà Nội sẽ tiếp tục ra biển thử nghiệm sau lần trở về cảng.
Tàu ngầm mang số hiệu 01339, thuộc dự án Kilo 636.1 Hà Nội sẽ tiếp tục ra biển thử nghiệm sau lần trở về cảng.
Cận cảnh tàu ngầm Hà Nội.
Cận cảnh tàu ngầm Hà Nội.
Tàu ngầm Hà Nội neo đậu tại âu tàu của nhà máy Admiralty trước khi ra biển thử nghiệm vào đầu tháng 12/2012 vừa qua.
Tàu ngầm Hà Nội neo đậu tại âu tàu của nhà máy Admiralty trước khi ra biển thử nghiệm vào đầu tháng 12/2012 vừa qua.
Tàu ngầm Hà Nội được hạ thủy vào ngày 28/8/2012.
Tàu ngầm Hà Nội được hạ thủy vào ngày 28/8/2012.
Sau khi hạ thủy, tàu ngầm Hà Nội tiếp tục được hoàn thiện phần cấu trúc thượng tầng.
Sau khi hạ thủy, tàu ngầm Hà Nội tiếp tục được hoàn thiện phần cấu trúc thượng tầng.
Theo kế hoạch, tàu ngầm Hà Nội sẽ về Việt Nam vào tháng 8/2013.
Theo kế hoạch, tàu ngầm Hà Nội sẽ về Việt Nam vào tháng 8/2013.
Ngoài tàu ngầm Hà Nội, chiếc Kilo 636.1 thứ hai cho Hải quân Việt Nam cũng đã được hạ thủy vào ngày 28/12/2012.
Ngoài tàu ngầm Hà Nội, chiếc Kilo 636.1 thứ hai cho Hải quân Việt Nam cũng đã được hạ thủy vào ngày 28/12/2012.
Tàu ngầm Kilo thứ hai mang tên HQ-183 Thành Phố Hồ Chí Minh, số hiệu 01340.
Tàu ngầm Kilo thứ hai mang tên HQ-183 Thành Phố Hồ Chí Minh, số hiệu 01340.
Tàu ngầm Thành phố Hồ Chí Minh cũng sẽ về Việt Nam vào cuối năm nay.
Tàu ngầm Thành phố Hồ Chí Minh cũng sẽ về Việt Nam vào cuối năm nay.
Ngoài ra, tàu ngầm Kilo thứ ba, thứ tư của Việt Nam cũng đã được khởi đóng, tàu Kilo thứ năm sẽ khởi đóng vào cuối năm 2013. (Theo Phunutoday)
Ngoài ra, tàu ngầm Kilo thứ ba, thứ tư của Việt Nam cũng đã được khởi đóng, tàu Kilo thứ năm sẽ khởi đóng vào cuối năm 2013. (Theo Phunutoday)
1/11
 
 
Sự Kiện