Đánh đắm tàu sân bay Mỹ, Nga trả giá quá nhiều

Thứ Hai, 16/12/2013 05:38

() - (Hình ảnh) - Nga phải cần đến một sư đoàn máy bay ném bom hạng nặng mang tên lửa KH-22, khu trục hạm, tàu ngầm để tấn công tàu sân bay Mỹ.

Hạm đội Liên Xô trước kia và Nga hiện nay đã đưa khả năng tác chiến chống tàu sân bay của mình lên đến mức độ hoàn thiện nhất định và đã hoàn toàn có thể hy vọng tiêu diệt được ít nhất là vài cụm tàu sân bay xung kích của Mỹ. Thành phần then chốt của lực lượng chống tàu sân bay Mỹ là các sư đoàn máy bay ném bom Tu-22М2 và Tu-22М3 trang bị tên lửa hành trình Kh-22. Tờ Công nghiệp quốc phòng Nga cho biết hôm 14/12.
Hạm đội Liên Xô trước kia và Nga hiện nay đã đưa khả năng tác chiến chống tàu sân bay của mình lên đến mức độ hoàn thiện nhất định và đã hoàn toàn có thể hy vọng tiêu diệt được ít nhất là vài cụm tàu sân bay xung kích của Mỹ. Thành phần then chốt của lực lượng chống tàu sân bay Mỹ là các sư đoàn máy bay ném bom Tu-22М2 và Tu-22М3 trang bị tên lửa hành trình Kh-22. Tờ Công nghiệp quốc phòng Nga cho biết hôm 14/12.
Các máy bay này là đỉnh cao phát triển của máy bay hải quân mang tên lửa của Liên Xô trước đây. Tuy nhiên, xét từ góc độ sự hoạch định của Nga hiện nay, chiến dịch tiêu diệt một cụm tàu sân bay xung kích đã đòi hỏi đồng thời sử dụng ít nhất một sư đoàn máy bay hải quân trang bị tên lửa. Một sư đoàn như vậy có gần 90 máy bay. Số lượng này là lớn hơn nhiều tổng số máy bay ném bom H-6 trong toàn bộ lực lượng không quân hải quân Trung Quốc và tương đương tổng số H-6 trong cả quân đội Trung Quốc.
Các máy bay này là đỉnh cao phát triển của máy bay hải quân mang tên lửa của Liên Xô trước đây. Tuy nhiên, xét từ góc độ sự hoạch định của Nga hiện nay, chiến dịch tiêu diệt một cụm tàu sân bay xung kích đã đòi hỏi đồng thời sử dụng ít nhất một sư đoàn máy bay hải quân trang bị tên lửa. Một sư đoàn như vậy có gần 90 máy bay. Số lượng này là lớn hơn nhiều tổng số máy bay ném bom H-6 trong toàn bộ lực lượng không quân hải quân Trung Quốc và tương đương tổng số H-6 trong cả quân đội Trung Quốc.
Liên Xô trước đấy đã tính đến sự cần thiết tác chiến đồng thời với 6 cụm tàu sân bay xung kích. Tuy nhiên, Liên Xô đã chỉ thành lập được 4 sư đoàn máy bay ném bom hải quân trang bị tên lửa được biên chế các máy bay Tu-22 và Tu-16. Lực lượng còn thiếu sẽ do Không quân Tầm xa của Không quân Liên Xô cung cấp.
Liên Xô trước đấy đã tính đến sự cần thiết tác chiến đồng thời với 6 cụm tàu sân bay xung kích. Tuy nhiên, Liên Xô đã chỉ thành lập được 4 sư đoàn máy bay ném bom hải quân trang bị tên lửa được biên chế các máy bay Tu-22 và Tu-16. Lực lượng còn thiếu sẽ do Không quân Tầm xa của Không quân Liên Xô cung cấp.
Liên Xô trước kia và Không quân Nga hiện nay đã dự kiến tổn thất là rất lớn kể cả khi sử dụng thành công một sư đoàn máy bay ném bom hải quân. Họ đã trù tính sẽ mất gần một nửa lực lượng của sư đoàn; chẳng hạn, một số máy bay làm nhiệm vụ trinh sát cuối cùng mục tiêu và bảo đảm chỉ thị mục tiêu chính xác cho các tên lửa chắc chắn bị tiêu diệt cùng các phi hành đoàn của mình ở giai đoạn lên kế hoạch tiến công.
Liên Xô trước kia và Không quân Nga hiện nay đã dự kiến tổn thất là rất lớn kể cả khi sử dụng thành công một sư đoàn máy bay ném bom hải quân. Họ đã trù tính sẽ mất gần một nửa lực lượng của sư đoàn; chẳng hạn, một số máy bay làm nhiệm vụ trinh sát cuối cùng mục tiêu và bảo đảm chỉ thị mục tiêu chính xác cho các tên lửa chắc chắn bị tiêu diệt cùng các phi hành đoàn của mình ở giai đoạn lên kế hoạch tiến công.
Thành công của cuộc tấn công phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trước hết là vào việc nhận được các dữ liệu tin cậy về vị trí mục tiêu. Các nhiệm vụ này đã được giải quyết nhờ các máy bay trinh sát Tu-95RTs và hệ thống vệ tinh chỉ thị mục tiêu Legenda. Tuy nhiên, các máy bay trinh sát rất dễ bị tổn thương, còn hệ thống vệ tinh thì làm việc không đủ tin cậy.
Thành công của cuộc tấn công phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trước hết là vào việc nhận được các dữ liệu tin cậy về vị trí mục tiêu. Các nhiệm vụ này đã được giải quyết nhờ các máy bay trinh sát Tu-95RTs và hệ thống vệ tinh chỉ thị mục tiêu Legenda. Tuy nhiên, các máy bay trinh sát rất dễ bị tổn thương, còn hệ thống vệ tinh thì làm việc không đủ tin cậy.
Bởi vậy, trong thời bình, đi sau mỗi cụm tàu sân bay xung kích Mỹ là một tàu chiến mặt nước của Nga chẳng hạn là tàu khu trục theo dõi bằng mắt cụm tàu sân bay và liên tục truyền về các tọa độ của đối phương
Bởi vậy, trong thời bình, đi sau mỗi cụm tàu sân bay xung kích Mỹ là một tàu chiến mặt nước của Nga chẳng hạn là tàu khu trục theo dõi bằng mắt cụm tàu sân bay và liên tục truyền về các tọa độ của đối phương
Một khi chiến sự nổ ra, tàu này trước khi chắc chắn bị tiêu diệt và trước khi bị đánh chìm thì ít nhiều nó cũng gây ra cho tàu sân bay tổn thất tối đa. Tuy vậy, cũng không ai thực sự trông đợi vào sự thành công. Sau khi truyền được về các tọa độ chính xác của tàu sân bay, sứ mệnh chủ yếu của con tàu này được xem là đã hoàn thành.
Một khi chiến sự nổ ra, tàu này trước khi chắc chắn bị tiêu diệt và trước khi bị đánh chìm thì ít nhiều nó cũng gây ra cho tàu sân bay tổn thất tối đa. Tuy vậy, cũng không ai thực sự trông đợi vào sự thành công. Sau khi truyền được về các tọa độ chính xác của tàu sân bay, sứ mệnh chủ yếu của con tàu này được xem là đã hoàn thành.
Dù đã trù tính điều phối các hoạt động của không quân hải quân trên tàu sân bay với các cuộc tấn công vào tàu sân bay bằng các tàu tuần dương tên lửa và tàu ngầm hạt nhân trang bị tên lửa hành trình hạng nặng. Tổng hợp lại, điều đó đã tạo ra sự tin tưởng khá cao về khả năng vượt qua hệ thống phòng ngự của tàu sân bay và tiêu diệt được nó
Dù đã trù tính điều phối các hoạt động của không quân hải quân trên tàu sân bay với các cuộc tấn công vào tàu sân bay bằng các tàu tuần dương tên lửa và tàu ngầm hạt nhân trang bị tên lửa hành trình hạng nặng. Tổng hợp lại, điều đó đã tạo ra sự tin tưởng khá cao về khả năng vượt qua hệ thống phòng ngự của tàu sân bay và tiêu diệt được nó
Trong khi đó, cả các tàu tuần dương tên lửa và đặc biệt là các tàu ngầm hạt nhân cũng thuộc vào những loại vũ khí cực kỳ đắt tiền. Tóm lại, các biện pháp phi đối xứng của Liên Xô chống tàu sân bay Mỹ có lẽ không rẻ hơn nhiều bản thân các tàu sân bay.
Trong khi đó, cả các tàu tuần dương tên lửa và đặc biệt là các tàu ngầm hạt nhân cũng thuộc vào những loại vũ khí cực kỳ đắt tiền. Tóm lại, các biện pháp phi đối xứng của Liên Xô chống tàu sân bay Mỹ có lẽ không rẻ hơn nhiều bản thân các tàu sân bay.
Đồng thời, điều quan trọng là việc đóng các tàu sân bay mới và đưa chúng đạt được khả năng chiến đấu như của Mỹ sẽ đòi hỏi nhiều chục năm tích lũy kinh nghiệm. Chiến lược của Liên Xô trước đây và Nga hiện nay đã cho phép dựa tối đa vào các công nghệ và đội ngũ cán bộ đã có sẵn trong hạm đội và Không quân Nga.
Đồng thời, điều quan trọng là việc đóng các tàu sân bay mới và đưa chúng đạt được khả năng chiến đấu như của Mỹ sẽ đòi hỏi nhiều chục năm tích lũy kinh nghiệm. Chiến lược của Liên Xô trước đây và Nga hiện nay đã cho phép dựa tối đa vào các công nghệ và đội ngũ cán bộ đã có sẵn trong hạm đội và Không quân Nga.
1/10
 
 
Sự Kiện