Bắt được trăn khổng lồ nặng 400kg

Bắt được trăn khổng lồ nặng 400kg image icon video icon 


Báo Đất Việt trên Facebook
.
Sự Kiện