Tạo ra cừu lai người trong cùng một cơ thể sống?

Tạo ra cừu lai người trong cùng một cơ thể sống?


Báo Đất Việt trên Facebook
.


Sự Kiện