Nga chế tạo động cơ tên lửa mới dùng nhiên liệu i-ốt

Nga chế tạo động cơ tên lửa mới dùng nhiên liệu i-ốt

Báo Đất Việt trên Facebook
.

Sự Kiện