• Sao mà cay đắng thế !

  Sao mà cay đắng thế !

  - 24 giây trước

 • Ai làm cho các viện nghiên cứu nông nghiệp, doanh nghiệp giống cây trồng trở thà...

  Ai làm cho các viện nghiên cứu nông nghiệp, doanh nghiệp giống cây trồng trở thành những kẻ ăn xổi. Với muôn vàn rào cản, tầng tầng lớp lớp các loại quy định của đủ các Bộ, ngành công thêm quản lý thị trường, thuế thì các doanh nghiệp không làm nhanh hớt váng thì có mà húp cháo. Viện nghiên cứu cũng vậy, Thạch sanh thì ít Lý Thông thì nhiều, mình làm chân thật ra được đề tài tốt thì không được phê, chịu khó chạy chọt thì sản phẩm dở cũng được nghiệm thu vậy thì làm sao có được hạt giống tốt.  

  - 34 giây trước

 • 2 ty ma đưa có 5triêu thì bị bắt là đúng rồi.

  2 ty ma đưa có 5triêu thì bị bắt là đúng rồi.

  - 1 phút trước

 • Lộ rõ bản chất của tay lái súng.

  Lộ rõ bản chất của tay lái súng.

  - 1 phút trước

 • Khỏe nhưng già thì cũng chỉ phục vụ được 1-2 năm thôi. Tính toán đầy chiến lược ...

  Khỏe nhưng già thì cũng chỉ phục vụ được 1-2 năm thôi. Tính toán đầy chiến lược mang tính dài hạn của sư tử cái  

  - 1 phút trước

Sự Kiện