Trâu rừng húc bay sư tử hòng cứu trâu non

Trâu rừng húc bay sư tử hòng cứu trâu non image icon 

Báo Đất Việt trên Facebook
.
Sự Kiện