Đang ngủ, trâu rừng bị voi đánh chết cuốn lên trên không

Đang ngủ, trâu rừng bị voi đánh chết cuốn lên trên không

Báo Đất Việt trên Facebook
.

Sự Kiện