Trung Quốc chính thức 'trồng cây' trên mặt trăng

Trung Quốc chính thức 'trồng cây' trên mặt trăng

Báo Đất Việt trên Facebook
.

Sự Kiện