Hai ngôi sao đâm vào nhau tạo ra vàng và uranium

Hai ngôi sao đâm vào nhau tạo ra vàng và uranium

Báo Đất Việt trên Facebook
.

Sự Kiện