"Quái vật biển" liên tiếp dạt vào bờ: Điềm xấu


Báo Đất Việt trên Facebook
.
VOC


Sự Kiện