Rực sáng ba mặt trời cùng mọc ở St Petersburg

Rực sáng ba mặt trời cùng mọc ở St Petersburg image icon video icon 

Báo Đất Việt trên Facebook
.

Sự Kiện