Không thể thua kém Huawei, Apple hoà hoãn với Qualcomm?

Không thể thua kém Huawei, Apple hoà hoãn với Qualcomm?


Sự Kiện