SpaceX dùng khinh khí cầu để tạo kì tích tên lửa đẩy?

SpaceX dùng khinh khí cầu để tạo kì tích tên lửa đẩy?


Báo Đất Việt trên Facebook
.


Sự Kiện