Mỹ phóng SpaceX giải trí, an ủi không cần động cơ Nga

Mỹ phóng SpaceX giải trí, an ủi không cần động cơ Nga


Báo Đất Việt trên Facebook
.


Sự Kiện