Cơ quan tình báo Mỹ không mua điện thoại Huawei, TZE

Cơ quan tình báo Mỹ không mua điện thoại Huawei, TZE

Báo Đất Việt trên Facebook
.

Sự Kiện