Apple chiều khách, chứng minh Tim Cook tiên đoán đúng

Apple chiều khách, chứng minh Tim Cook tiên đoán đúng


Báo Đất Việt trên Facebook
.


Sự Kiện