SpaceX dùng khinh khí cầu để tạo kì tích tên lửa đẩy?

SpaceX dùng khinh khí cầu để tạo kì tích tên lửa đẩy?

Báo Đất Việt trên Facebook
.

Sự Kiện