Google sản xuất tai nghe tự phiên dịch được 40 thứ tiếng

Google sản xuất tai nghe tự phiên dịch được 40 thứ tiếng

Báo Đất Việt trên Facebook
.

Sự Kiện