Hóa thạch loài

Hóa thạch loài "quái vật bay" như trong phim "Avatar"

Báo Đất Việt trên Facebook
.
Sự Kiện