Khát vọng tàu ngầm Việt: Tiếc nuối mô hình thất lạc!

Khát vọng tàu ngầm Việt: Tiếc nuối mô hình thất lạc!