Hãy làm điều thiện vì cái ác vốn đã hiện hữu rồi

Hãy làm điều thiện vì cái ác vốn đã hiện hữu rồi


Báo Đất Việt trên Facebook
.


Sự Kiện