Nga mất liên lạc với vệ tinh vừa phóng

Nga mất liên lạc với vệ tinh vừa phóng video icon 


Báo Đất Việt trên Facebook
.


Sự Kiện