Học sinh THPT có cơ hội trải nghiệm ở ngày hội STEM

Học sinh THPT có cơ hội trải nghiệm ở ngày hội STEM


Báo Đất Việt trên Facebook
.


Sự Kiện