47 tỷ lấp hố xoáy tử thần: Bao nhiêu cho đủ?

47 tỷ lấp hố xoáy tử thần: Bao nhiêu cho đủ?

Báo Đất Việt trên Facebook
.

Sự Kiện