Văn bản ''nhắc nhở'' ông Huỳnh Tấn Vinh: Sao lại làm thế?

Văn bản ''nhắc nhở'' ông Huỳnh Tấn Vinh: Sao lại làm thế?

Báo Đất Việt trên Facebook
.

Sự Kiện