Khai thác cát, rút ruột dòng sông: Hiểm họa được báo trước?

Khai thác cát, rút ruột dòng sông: Hiểm họa được báo trước?

Báo Đất Việt trên Facebook
.

Sự Kiện