Máy bay made in Vietnam: Nên chăng chuyển thành không người lái ?

Máy bay made in Vietnam: Nên chăng chuyển thành không người lái ?


Báo Đất Việt trên Facebook
.


Sự Kiện