Kỹ sư Bùi Hiển: Nhà tài trợ Hàn Quốc đã ngỏ lời

Kỹ sư Bùi Hiển: Nhà tài trợ Hàn Quốc đã ngỏ lời


Báo Đất Việt trên Facebook
.


Sự Kiện