Kỹ sư Bùi Hiển: Trước Tết máy bay hoàn hảo cất cánh

Kỹ sư Bùi Hiển: Trước Tết máy bay hoàn hảo cất cánhSự Kiện