Trâu rừng già đơn độc gục ngã trước kẻ săn mồi

Trâu rừng già đơn độc gục ngã trước kẻ săn mồi

Báo Đất Việt trên Facebook
.

Sự Kiện