Đại bàng giương oai diễu võ vẫn thua ê chề cò lớn

Đại bàng giương oai diễu võ vẫn thua ê chề cò lớn


Báo Đất Việt trên Facebook
.


Sự Kiện