Thanh niên thay nhau ôm cứu cá heo trong đêm

Thanh niên thay nhau ôm cứu cá heo trong đêm

Báo Đất Việt trên Facebook
.

Sự Kiện