Hươu cao cổ cố sức lết thân khỏi hàm cá sấu

Hươu cao cổ cố sức lết thân khỏi hàm cá sấu

Báo Đất Việt trên Facebook
.

Sự Kiện