Cuộc chiến sinh tử giữa hổ vằn với cá sấu

(Thế giới động vật) - Cuộc "dạo chơi" trên cạn của cá sấu đã không thành khi nó bị hổ vằn phát hiện và giết chết.

QL (Theo Youtube)

Thứ Sáu, 11/10/2013 15:48

Báo Đất Việt trên Facebook
.
Sự Kiện